Chọn ngôn ngữ:     
Trang chủ Giới thiệu Thông tin cổ đông Tuyển dụng Liên hệ  
Công ty cổ phần Cẩm Hà chuyên cung cấp sản phẩm indoor và outdoor
 
SẢN PHẨM
Giới thiệu sản phẩm
Sản phẩm ngoài trời
Sản phẩm trong nhà
THÔNG TIN CHUNG
Giới thiệu
Công bố thông tin
Thông tin cổ đông
  -  Quy chế HĐQT
  -  Quy chế hoạt động
  -  Điều lệ công ty cổ phần Cẩm Hà
Hệ thống phân phối
Tin tức - Sự kiện
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Director
Phòng kinh doanh -XNK
Thống kê
Guests online: 1
Total: 71789


 
Trang chủ > Thông tin cổ đông > Quy chế HĐQT >
  Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) , Công Ty Cổ Phần Cẩm Hà - Camhafuniture.com - Chuyên cung cấp, cung ứng sản phẩm gỗ các loại
 
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cẩm Hà quy định chế độ phân công, phân cấp trách nhiệm, quy trình làm việc và các mối quan hệ công tác của HĐQT nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (dưới đây gọi tắt là Điều lệ Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty chính thức thông qua

Tải file đính kèm: QUY_CHE_HDQT


  Các Tin khác
  + Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền (07/04/2014)
  + Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu (07/04/2014)
  + THÔNG BÁO "Vv: Lưu ký chứng khoán bổ sung" (07/10/2013)
  + Thông báo về việc chi trả tiền cổ tức năm 2012 (25/04/2013)
  + BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (17/04/2013)
  + NGHỊ QUYẾT (17/04/2013)
  + Thông báo (v/v thay đổi thanh viên và các chức danh trong ban kiểm soát công ty) (17/04/2013)
  + Chương trình Đại Hội cổ đông thường niên năm 2013 (14/04/2013)
  + Quy Chế Đề Cử- Ứng Cử - Bầu Bổ Sung (12/04/2013)
  + Quy chế làm việc (09/04/2013)
  + THÔNG BÁO (09/04/2013)
  + Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (08/04/2013)
  + Báo cáo thường niên năm 2012 (02/04/2013)
  + Báo Cáo Tài Chính 2012 (27/03/2013)
  + Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012 Công Ty Cổ Phần Cẩm Hà (02/04/2012)
  + BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2011 (20/03/2012)
  + THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (19/03/2012)
  + Nghị Quyết HĐQT Công Ty Cổ Phần Cẩm Hà (19/03/2012)
  + Nghi Quyết HĐQT (19/03/2012)
  + Điều lệ công ty cổ phần Cẩm Hà (10/02/2012)
Tìm kiếm
sản phẩm mới nhất
 
 CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
 
Địa chỉ: 448 Hùng Vương ,Khối 3, P. Thanh Hà, TP. Hội An, T.Quảng Nam , Việt Nam
Tel: (+84-510) 3861319 * Fax: (+84-510 ) 3862180
 
 
 
Thiết kế bởi Website24h.info